Η εταιρική ταυτότητα είναι ήσσονος σημασίας;

Η αίσθηση εμπιστοσύνης αλλά και η πρώτη εντύπωση από την οπτική επαφή με το λογότυπο σας, είναι αυτά που θα τραβήξουν την προσοχή ενός υποψήφιου πελάτη στην εταιρεία σας, αυτό σε γενικές γραμμές είναι η εταιρική ταυτότητα. Είναι το πρώτο βήμα για να κάνει έναν άνθρωπο να μπει στο κατάστημά σας ή να ενημερωθεί για...